ÅPEN DAG på Rødshøgda Lørdag 9. September kl. 11:00-13:00!

default

Velkommen til åpen dag på Rødshøgda!
Lørdag 9. september 2023. KL: 11:00 – 13:00
Her vil du få omvisning av tomtene inne på A2 og A3, samt. se det pågående grunnarbeidet på noen av de solgte tomtene.
Representanter fra Rødshøgda AS, DNB Eiendom AS og Blink Hus AS vil være tilstede. Representantene vil kunne svare på dine spørsmål.
Oppmøte:
Inne ved A2-runden som nå heter Rødshøgdringen. Det vil bli skiltet.
Aktiviteter:
– Grilling av pølser. – Brus & kaffe. – Testing av elsykler fra Hard Rocx og Intersport kongsberg.
Parkering:
I krysset ved Rødshøgdringen. Innkjøring fra Lurdalsveien vis-a-vis Vognmannsveien på nybygd vei som heter Rødshøgdveien.
Vi tar forbehold om at det blir oppholdsvær.

Siste nytt fra oss

Varslingsannonse for Lafteråsen

Herved varsles i henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
553R Lafteråsen II – Boliger

Del av gbnr. 117/3, 8616/3 og 8560/292 m.fl. Kongsberg kommune.

 Planen omfatter et areal i søndre del av Gamlegrendåsen, og er en utvidelse av boligområdet på Lafteråsen mot vest. Planområdet avgrenses av eksisterende boligbebyggelse i nord [...]