KTS Konsern årsresultat 2020

KTS Konsern årsresultat 2020:

Styret for AS Kongsberg Tomteselskap konsern vedtok i styremøte den 12. april 2021 konsernets årsregnskap for 2020. Konsernregnskapet viser et overskudd etter skatt på kr 11,3 mill. I 2019 var det et underskudd på kr 9,4 mill. Resultatet for 2020 er i sin helhet avsatt til å styrke egenkapitalen.

Balansen for AS Kongsberg Tomteselskap konsern pr. 31.12.20 viser at gjeld til finansinstitusjoner ble redusert med kr 8,6 mill. til 41,9 mill. Egenkapitalen økte med kr 11,3 mill. til kr 25,2 mill. Egenkapitalandelen pr. 31.12.20 utgjør 34,5%.

Siste nytt fra oss