Reguleringsplan for Rødshøgda 462R ble enstemmig godkjent!

Rødshøgda omriss plankart

Reguleringsplanen for Rødshøgda 462R ble enstemmig godkjent i planutvalget UMU sitt møte den 26. april.

Neste steg er godkjenning i kommunestyret den 19. mai. Deretter er det tre ukers frist for å fremme innsigelser til vedtaket. Uten innsigelser vil reguleringsplanen for Rødshøgda være endelig vedtatt i løpet av juni.

Det planlegges for salgsstart av tomter i prosjektet i løpet av 3. kvartal 2021. Plankart og planbestemmelser er tilgjengelig på våre nettsider.

Siste nytt fra oss