Reguleringsplan for Rødshøgda 482R har vært til førstegangsbehandling i planutvalget (UMU).

482R Rødshøgda Plankart

Reguleringsplan 482R Rødshøgda ble førstegangsbehandlet i planutvalget (UMU) 14.12.2020

Foreløpig plankart og planbestemmelser ligger nå tilgjengelig på våre nettsider.

Siste nytt fra oss