Reguleringsplanen for Kampestad Terrasse -enstemmig godkjent i UMU

Reguleringsplanen for Kampestad Terrasse ble enstemmig godkjent i UMU den 28.06.21 og skal nå ut på offentlig høring. Høringsfristen vil være ca. 10. september.

Siste nytt fra oss

Planforslaget for Rødshøgda ble godkjent i kommunestyret 19.05.21

Reguleringsplanforslaget for Rødshøgda ble godkjent av kommunestyret i Kongsberg den 19.05.2021 i et enstemmig vedtak.

Videre blir vedtaket offentliggjort, med en frist på tre uker til å fremme innsigelse mot kommunestyrets vedtak. Dersom det ikke fremmes innsigelser mot vedtaket vil reguleringsplanen være gyldig vedtatt ved starten av juli.