Rødshøgda: Vedtak av reguleringsplanen er endelig stadfestet av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Vedtak av reguleringsplanen for Rødshøgda er endelig stadfestet av Statsforvalteren i Oslo og Viken den 08.02.2022, klagene på planvedtaket førte ikke frem.

Siste nytt fra oss

Varslingsannonse for Lafteråsen

Herved varsles i henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
553R Lafteråsen II – Boliger

Del av gbnr. 117/3, 8616/3 og 8560/292 m.fl. Kongsberg kommune.

 Planen omfatter et areal i søndre del av Gamlegrendåsen, og er en utvidelse av boligområdet på Lafteråsen mot vest. Planområdet avgrenses av eksisterende boligbebyggelse i nord [...]