Rødshøgda: Vedtak av reguleringsplanen er endelig stadfestet av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Vedtak av reguleringsplanen for Rødshøgda er endelig stadfestet av Statsforvalteren i Oslo og Viken den 08.02.2022, klagene på planvedtaket førte ikke frem.

Siste nytt fra oss

Planforslaget for Rødshøgda ble godkjent i kommunestyret 19.05.21

Reguleringsplanforslaget for Rødshøgda ble godkjent av kommunestyret i Kongsberg den 19.05.2021 i et enstemmig vedtak.

Videre blir vedtaket offentliggjort, med en frist på tre uker til å fremme innsigelse mot kommunestyrets vedtak. Dersom det ikke fremmes innsigelser mot vedtaket vil reguleringsplanen være gyldig vedtatt ved starten av juli.