Vedtatt reguleringsplan for adkomst til Hvittingfoss Industriområde!

DJI_0171

Reguleringsplan for adkomst til Hvittingfoss Industriområde er vedtatt!
Næringstomtene er nå salgsklare.

Siste nytt fra oss