Vedtatt reguleringsplan for adkomst til Hvittingfoss Industriområde!

DJI_0171

Reguleringsplan for adkomst til Hvittingfoss Industriområde er vedtatt!
Næringstomtene er nå salgsklare.

Siste nytt fra oss

Varslingsannonse for Lafteråsen

Herved varsles i henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
553R Lafteråsen II – Boliger

Del av gbnr. 117/3, 8616/3 og 8560/292 m.fl. Kongsberg kommune.

 Planen omfatter et areal i søndre del av Gamlegrendåsen, og er en utvidelse av boligområdet på Lafteråsen mot vest. Planområdet avgrenses av eksisterende boligbebyggelse i nord [...]