Styret

Her finner du informasjon om styret i Kongsberg Tomteselskap.

Styremedlemmer

Cecilie Søvik

Styreleder

Dag Fossen

Nestleder

Øyvind Eek-Jensen

Styremedlem

Marte Gustavsen Ødegården

Styremedlem

Lars Ole Bjørnsrud

Styremedlem
Mer info

Styremøter