Under utvikling
BoligutviklingNæringsutvikling

Edvardsløkka

AS Kongsberg Tomteselskap og Conceptor Bolig AS går sammen om å utvikle 130 leiligheter og opp mot 7000 m2 næringsareal på Edvardsløkka, et nytt sentrumsnært bolig- og næringsprosjekt i Kongsberg.

Sentrum

Kongsberg sentrum - ca. 1,2 km

Barneskole

Raumyr skole - ca. 0,7 km

Status

Under utvikling

Attraktivt og sentrumsnært utviklingsområde for bolig og næring!

Nytt sentrumsnært boligprosjekt med 130 leiligheter!
AS Kongsberg Tomteselskap og Conceptor Bolig AS går sammen om å utvikle 130 leiligheter og opp mot 7000 m2 næringsareal på Edvardsløkka, et nytt sentrumsnært bolig- og næringsprosjekt i Kongsberg.

Edvardsløkka ligger ca. 1,2 km fra bysentrum, med eksisterende boligmasse mot sør, øst og nord med rekkehus, leilighetsbygg og eneboliger. Mot øst bygges det ca. 250 nye boliger i Kampestadlia. Bygningen fra den tidligere høyskolen ligger på området. Edvardsløkka ligger i landskap som er flatt mellom Vibehaugen (mot vest) og åsen Kampestadlia mot øst. Frogs vei ligger rundt området mot sør, øst og nord.

Visjonen for området er at Edvardsløkka skal utvikles som et nyskapende område med identitet og urbane kvaliteter. Området skal tilby brukerne sosial samhandling og bebyggelsen skal tilføre området bærekraftig klima og energiløsninger.

Området er på 20.000 m2 og er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. 60 % blir boliger og 40 % blir kontorer og næringsvirksomhet, kafe, nærbutikker og dagligvarebutikk.
Conceptor Bolig AS eier 55 prosent av prosjektet og AS Kongsberg Tomteselskap eier 45 prosent av prosjektet.

Området skal utvikles med en kombinasjon av funksjoner med næring, tjenester (kommunalt og private) og ulike bolig typer. Området har kort avstand til sentrum (1,2 km) og planer om transport med innovative løsninger (f.eks. autonom buss)

Informasjon

  • Reguleringplan Edvardsløkka, Raumyr - 461R
  • Utnyttelsesgrad BYA 60%
  • Reguleringsformål Boligbebyggelse - blokkbebygge, kombinert bebyggelse og anleggsformål, kombinert bolig og tjenesteyting
  • Byggehøyder Fra 7,5 meter til 21,5 meter
  • Antall boenheter Ca. 900
  • Adkomst Fra Drammensveien ta av inn på Baneveien og videre inn på Frogsvei.

Vil du vite mer om en av våre tomter?

Vi tar gjerne en prat med deg!

Øyvind Holm