Til salgs
Boligutvikling

Rødshøgda

Flott boligområde tett på natur og friluftsliv med romslige tomter!

Status

Til salgs

Hustype

Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse

Sentrum

Kongsberg sentrum - ca. 2,5 km

Barneskole

Madsebakken skole - ca. 1 km

Velkommen til Rødshøgda!

Rødshøgda er lokalisert mellom Gamleveien og Lurdalsveien ca. 2,5 km fra bysentrum og 1 km fra Madsebakken skole. En etablert turveg krysser igjennom området med forbindelse til turveg og løypenett mot Aspesetra og badeplass ved Kjennerudvannet. Arealet er småkupert med lave åsrygger og vil bygges med romslige tomter, i grupper med grønne korridorer imellom. Det er en rekke steingjerder i område som ivaretas bl.a. i tomtegrensene. Horneløkka sentralt i området vil utgjøre en grønn lunge til felles uteopphold for beboerne i området.

Om prosjektet:
Rødshøgda omfatter boligarealer for småhusbebyggelse og planlegges med en variasjon av eneboligtomter, tomannsboliger, rekkehus og firemannsboliger, samt tomt for barnehage.
Reguleringsplan ble vedtatt 19.05.2021 og endelig stadfestet av Statsforvalteren i Oslo og Viken den 08.02.2022. Reguleringsplanen omfatter ca. 120 tomter for frittliggende småhusbebyggelse og ca. 50 daa avsatt til konsentrert småhusbebyggelse.
Tomtene som ligger innenfor området regulert for frittliggende småhusbebyggelse vil bli solgt uten bygge klausul og med opparbeidet adkomstvei og tilkoblingspunkt for ledningsnett for vann, avløp, overvann, strøm og IT/fiber til tomtegrensen.

Se prosjektets egen hjemmeside:

https://xn--rdshgda-bolig-bnbd.no/

Status/fremdrift:

Februar 2022: Vedtak av reguleringsplanen endelig stadfestet av Statsforvalteren i Oslo og Viken den 08.02.2022, klagene på planvedtaket førte ikke frem.

Mai 2021: Reguleringsplanforslaget ble godkjent av kommunestyret i Kongsberg den 19.05.2021 i et enstemmig vedtak.
Vedtaket av reguleringsplanen ble offentliggjort, med en frist på tre uker til å fremme klage mot kommunestyrets vedtak. To parter klaget på kommunestyrets vedtak.

April 2021: Reguleringsplanen for Rødshøgda 462R ble enstemmig godkjent i planutvalget UMU sitt møte den 26.04.2021.

November 2020: Komplett planforslag levert kommunen og vi forventer at den offentlige saksbehandlingen av planforslaget starter i løpet av de kommende uker. Det vil ventelig gå ca. ett år innen planen kan være vedtatt.

Forventet salgsstart:
Det planlegges for salgsstart av tomter i prosjektet i løpet av 2. kvartal 2022.

Informasjon

  • Adkomst Fra Drammensveien ta videre inn Lurdalsveien. Følg Lurdalsveien frem til krysset Lurdalsveien/Gamleveien.

Vil du vite mer om en av våre tomter?

Vi tar gjerne en prat med deg!

Øyvind Holm