Til salgs
Boligutvikling

Rødshøgda

Ser du etter det perfekte stedet å realisere boligdrømmen i Kongsberg? På vakre Rødshøgda selges nå helt nye tomter uten byggeklausul på mellom 678 og 969 kvm!

Status

Til salgs

Hustype

Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse

Sentrum

Kongsberg sentrum - ca. 2,5 km

Barneskole

Madsebakken skole - ca. 1 km

A2-1

Tomt A2-1 (solgt)
Størrelse: 844 m2

A2-2

Tomt A2-2
Størrelse: 678 m2
Pris: 1.400.000,-

A2-3

Tomt A2-3
Størrelse: 895 m2
Pris: 1.700.000,-

A2-4

Tomt A2-4
Størrelse: 846 m2
Pris: 1.650.000,-

A2-5

Tomt A2-5 (solgt)
Størrelse: 877 m2

A2-6

Tomt A2-6
Størrelse: 890 m2
Pris: 1.800.000,-

A2-7

Tomt A2-7
Størrelse: 766 m2
Pris: 1.700.000,-

A2-8

Tomt A2-8
Størrelse: 705 m2
Pris: 1.650.000,-

A2-9

Tomt A2-9 (solgt)
Størrelse: 900 m2

A2-10

Tomt A2-10 (solgt)
Størrelse: 834 m2

A2-10

Tomt A2-10 (solgt)
Størrelse: 834 m2

A2-11

Tomt A2-11 (solgt)
Størrelse: 948 m2

A2-12

Tomt A2-12 (solgt)
Størrelse: 856 m2

A2-13

Tomt A2-13 (solgt)
Størrelse: 969 m2

A2-14

Tomt A2-14 (solgt)
Størrelse: 872 m2

A2-15

Tomt A2-15 (solgt)
Størrelse: 889 m2

A2-16

Tomt A2-16 (solgt)
Størrelse: 924m2

A2-17

Tomt A2-17
Størrelse: 799m2
Pris: 1.800.000,-

A2-18

Tomt A2-18
Størrelse: 841 m2
Pris: 1.800.000,-

A2-19

Tomt A2-19
Størrelse: 884 m2
Pris: 1.800.000,-

Nytt nabolag – nye tradisjoner. Velkommen til Rødshøgda!

Rødshøgda er Kongsbergs nye store og spennende boligområde, omgitt av lun og vakker natur kun 2,5 km fra Kongsberg sentrum. Boligfeltet ligger landlig til med lekeplasser og friarealer tett på. Tomtene har rusleavstand til Kjennerudvannet med badeplass, tur- og løpestier og skiløyper. Madsebakken barneskole og barnehage ligger 1,3 km unna langs trygg gang- og sykkelvei, i tillegg er det regulert for barnehage inne i planområdet. Gang- og sykkelavstand til Kongsberg sentrum gir enkel tilgang til det meste av byens fasiliteter, i tillegg til knutepunkt for kollektivtrafikk med togstasjon. For øvrig enkel adkomst til E134 retning Drammen/Oslo, der det også finnes bussforbindelse.

Fra eiendommene har man direkte tilgang til et ypperlig terreng for både gåturer, løpeturer og sykkelturer. En etablert turveg krysser igjennom området med forbindelse til turveg og løypenett mot Aspesetra og turstier i Sulusåsen. Ønsker man å ta med seg familien på en badetur er Kjennerudvannet i gåavstand fra eiendommene. Dette er et populært vann som egner seg godt til bading, padling om sommeren, samt å skøyte på isen på vinteren. Her er også etablert grillplasser. På vinteren kjører Kongsberg kommune opp skiløyper fra Kjennerudvannet mot Hallhytta og løypenettet i Øvre Eiker. Innover Lurdalen kan man sykle eller gå rulleski i vakre omgivelser langs vei med lite trafikk.

Totalt består Rødshøgda boligfelt av ca. 120 boligtomter som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, med både eneboliger og tomannsboliger. I tillegg er ca. 50 dekar av området avsatt til konsentrert småhus- bebyggelse (rekkehus mv.) og en tomt for barnehage.

Det vil bli opparbeidet adkomstvei og tilkoblingspunkt for ledningsnett for vann, avløp, overvann, strøm og IT/fiber til tomtegrensen for hver enkelt tomt.

Første salgstrinn består av totalt 19 tomter i felt A2. Tomtene vil ha en størrelse fra 678 kvm til 969 kvm og er regulert til eneboliger og tomannsboliger. Utnyttelsesgraden er på 35% BYA og tomtene selges uten byggeklausul. Her står man fritt til å skape sin egen drømmebolig!

Informasjon

  • Adkomst Fra Drammensveien ta videre inn Lurdalsveien. Følg Lurdalsveien frem til krysset Lurdalsveien/Gamleveien.

Vil du vite mer om en av våre tomter?

Vi tar gjerne en prat med deg!

Øyvind Holm