Under utvikling
Næringsutvikling

Hvittingfoss Industriområde

Hvittingfoss Industriområde er lokalisert ved Gravdalsveien/ fv40 ca. 1 km nordvest for Hvittingfoss sentrum.

Sentrum

Hvittingfoss sentrum 1 km

Status

Under utvikling

Næringstomter til salgs ved Hvittingfoss sentrum!

Hvittingfoss Industriområde omfatter næringsarealer regulert til forretning, kontor og industri. Reguleringsplanen for området – Hvittingfoss Industrifelt – ble vedtatt 20.09.1974.

Planendring av del av eksisterende reguleringsplan er nå vedtatt og omfatter avkjørsel fra fv40 til etablert næringsområde. Hensikten med planendringen er i utgangspunktet å sikre samsvar mellom vedtatt reguleringsplan og faktisk situasjon i kryssområdet og et stykke inn på næringsområdet.

Tomtene vil bli solgt med ferdig opparbeidet adkomstvei til tomtegrensen og tilkoblingspunkt for ledningsnett for vann, avløp, overvann, strøm og IT.

Status/fremdrift:
Oktober 2020: Behandlet og godkjent i kommunestyret
September 2020: 2. gangs behandling i UMU
Juni 2020: Reguleringplanendringen ble 1. gangs behandlet i UMU
Mai 2020: Forslag til reguleringsplanendring.
Forslag til reguleringsplanendring er levert kommunen, og vi forventer at den offentlige saksbehandlingen av planforslaget starter i løpet av de kommende uker.

Informasjon

Mer informasjon kommer snart.

Last ned dokumentasjon

Ingen dokumenter tilgjengelig.

Vil du vite mer om en av våre tomter?

Vi tar gjerne en prat med deg!

Øyvind Holm